REGLAMENTO

XXXI TRIATLÓ DE VINARÒS

CAMPIONAT AUTONOMIC DISTANCIA OLIMPICA

DISTANCIES

1500m (1v) + 40Km (2v) + 10Km (1v)
REGLAMENT PROVA
1. 1.El nombre màxim de participants estarà limitat a un total de 400 triatletes masculins i femenins.
2. La responsabilitat del control tècnic de la prova serà càrrec de la Federació de
3. Triatló de la Comunitat Valenciana.
4. L’organitzador de la proba és el Club Triatló Vinaròs.
5. En el segment ciclista estarà permès anar a roda, però no entre persones de diferent sexe.
6. Només estan permeses les bicicletes de carretera amb manillars de corba tradicional, correctament taponats, i sense cap tipus d’acoblament, les bicicletes de contrarellotge (“cabra”) estan prohibides.
7. Els i les participants deuran portar els dorsals facilitats per l’organització sense cap tipus de manipulació dels mateixos. És obligatori l’ús del casc rígid durant el contacte amb la bicicleta.
8. Esta totalment prohibida qualsevol ajuda de persones externes a la organització.
9. L’Organització no es fa responsable de la pèrdua, robatori, deteriorament o qualsevol altra incidència dels objectes que porten els esportistes i deixen a la zona de transició o guardarroba.
10. L’entrada a l’àrea de transició es farà mitjançant la presentació del DNI o llicència federativa amb foto. No serà possible l’acreditació d’identitat per una altra persona.
11. Els participants es comprometen a respectar les normes de la competició, a complir amb la normativa de la Federació Espanyola de Triatló i a conèixer els circuits.
12. L’organitzador adverteix als participants dels riscos derivats de la seva participació, que es comprometen a seguir la proposta de mesures de seguretat informades per
l’organitzador, tal com s’indica en l’apartat específic de la normativa d’aquesta competició.
13. Tot participant, pel fet de participar, accepta el reglament i les normes de la federació espanyola de triatló.
El participant haurà de revisar els recorreguts, almenys en l’entorn proper a la zona de transició, tenint en compte les pròpies mesures de seguretat a prendre en la competició (velocitat recomanada, mesures especials de precaució per a pendents o zones de corba, etc.).
L’organitzador ha de preveure què és necessari per indicar les zones on els participants requereixen aquestes mesures de seguretat, ja sigui en el briefing previ (si n’hi ha), o bé publicant-lo en el tauler oficial de la prova.

GRUPS D’EDAT

Grups d’edat tant masculí com femení.
-18 a 19 anys
-20 a 24 anys
-25 a 29 anys
-30 a 34 anys
-35 a 39 anys
-40 a 44 anys
-45 a 49 anys
-50 a 54 anys
-55 a 59 anys
-60 i més

LLOC DE CELEBRACIÓ

1. Sortida i meta al passeig Fora Forat.
2. Transició al passeig Fora Forat.
3. Avituallament a la cursa a peu i a la meta.
4. La zona de recollida de dorsals i entrega de premis serà a la carpa del Atlàntic, junt passeig Fora Forat.
5. No hi haurà servei de guardarroba.
6. Zona de pàrquing a 100 metres de boxes.

INSCRIPCIONS A LA PROVA I CHIPS

1. El preu de les inscripcions serà el següent:
2. A partir del dia 31 de maig a les 12:00h, 45€ nomes federats a la Comunitat Valenciana.
3. A partir del dia 21 de juny a les 12:00h, 45€ federats Comunitat Valenciana y altres comunitats. No federats 57€ (45€ + 12€ assegurança d’un dia).
4. A partir del dia 1 de juliol a les 12:00h i fins al 6 de juliol, 55€ triatletes federats i 67€ NO federats.
5. Queda totalment prohibida la inscripció el dia de la prova.
6. Data límit de devolució d inscripció 30 de juny ( es cobrarà 1,5€ en concepte de despeses de gestió). Si per la situació d’emergència es suspengués la prova, es tornarien totes les inscripcions independentment del termini abans esmentat.
7. El llistat d’inscrits es pot consultar a www.triatlocv.org.
8. El xip es recollirà el mateix dia de la prova. Tot participant que no dispose de xip groc en propietat haurà de pagar 2€ en concepte de lloguer en la mateixa plataforma d’inscripció. Es pot adquirir un xip en propietat al preu de 20€.

TROFEUS

Trofeus per als/les tres primers/es classificats/des de la prova.
Medalles als 3 primers classificats de les competicions autonòmiques de cada grup d’edat, absoluts, masculins i femenins.
Premis en metàl·lic als/les guanyadors/res absoluts del campionat autonòmic:
Primera posició 200€ Segona posició 150€ Tercera posició 100€

HORARIS

Dissabte 10 de juliol
16:00 a 20:00 Recollida dorsals
Diumenge 11 de juliol
06:30 Recollida dorsals
07:00 Apertura àrea transició per sortida femenina, control sanitari i de material (es recomana anar amb temps per evitar aglomeracions)
07:45 Tancament àrea transició per sortida femenina.
08:00 Inici primera sortida femenina XXXI Triatló de Vinaròs.
08:30 Apertura àrea transició per sortida masculina, control sanitari i de material (es recomana anar amb temps per evitar aglomeracions)
09:15 Tancament àrea transició per sortida masculina.
09:30 Inici primera sortida masculina XXXI Triatló de Vinaròs.

TEMPS DE TALL:

Natació 40′
Natació + primera volta bici 1h 30′

PLA PREVENTIU COVID-19

Des de l’organització volem mantenir una sèrie de mesures per evitar possibles contagis de la COVID-19. A continuació detallem les modificacions per àrees. El que no està contemplat en aquest document, serà com habitualment basant-nos en el reglament de la Federació Espanyola de Triatló.
1. Àrea de transició.
Es mesurarà la temperatura abans de deixar el material.
Obligatori accedir amb mascareta posada.
Mantenir la distancia d 1,5m entre altres persones.
S’ elimina la moqueta per tal d’evitar reservoris de la infecció.
2. Guarda-roba.
S’elimina el servei de guarda-roba. Cada participant podrà deixar el seu material amb número de dorsal posat a la banda del seu buit en la transició. No estarà permès que sobresurti res d’aquesta.
3. Dorsals.
Els dorsals nomes podran ser recollits per el participant.
4. Cambra de cridades.
Tot participant deurà portar mascareta posada de manera obligatòria. Just abans de la sortida s’habilitarà una zona per tirar-la.
5. Sortides
Les sortides seran segons normativa COVID-19 en eixe moment.
6. Avituallament.
Serà motiu de desqualificació tirar qualsevol desaprofitament (gels, barretes, plàstics) al terra.
L’avituallament de la cursa a peu no s’entregarà en ma, hi haurà taules habilitades i cada triatleta agafarà el que necessite.
Hi hauran contenidors després de cada avituallament per a deixar les restes. No es podran llançar res una vegada passada esta zona, podrà ser motiu de desqualificació.
7. Àrea de recuperació.

Al arribar a meta serà obligatori posar-se la mascareta que facilitarà la organització.
S’elimina el servei de massatges i dutxes.
Degut a la situació actual, es recomana revisar aquest reglament per possibles modificacions.

CIRCUITOS NATACION, CICLISMO Y CARRERA EN WIKILOC